En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil GOline Digital Services SL., CIF: B67117051 . La finalitat d´aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

 

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://tickets.goline.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a GOline Digital Services SL, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a GOline Digital Services SL o a tercers.

 

GOline Digital Services SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de GOline Digital Services SL

 

Amb els límits establerts a la llei, GOline Digital Services SL. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de GOline Digital Services SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d´ Internet de GOline Digital Services SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GOline Digital Services SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GOline Digital Services SL

 

Així mateix, per accedir als serveis que GOline Digital Services SL ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de GOline Digital Services SL amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a hello@goline.es

 

Per poder accedir a “Club Illa Fantasia” l’ usuari haurà d’ introduir un codi d’ usuari i clau d’ accés.

 

GOline Digital Services SL no es fa responsable del mal us de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’ usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’ accés com a usuari, impedint l’ us indegut o accés per part de tercers.

 

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que GOline Digital Services SL. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic.

CURRÍCULUM – TREBALLA AMB NOSALTRES  

 

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable SALEON, S.A., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

 

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual SALEON, S.A. procedirà a la seva total destrucció.

 

SALEON, S.A. garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a  SALEON, S.A., FINCA MAS BRASSO S/N – 08339 VILASSAR DE DALT (BARCELONA)

 

NORMES D’ÚS DEL FÒRUM

 

El registre al fòrum és gratuït, però per això abans s’han  d’acceptar unes Normes d’ús bàsiques i senzilles, les quals s’enumeren a continuació:

 

NORMES GENERALS

 

No es garanteix l’exactitud, integritat o veracitat dels missatges. www.illafantasia.com, no es responsabilitza de cap manera de les opinions o informacions difoses pels usuaris. La publicació al fòrum de les mateixes, no implica el reconeixement de www.illafantasia.com de la informació com a certa ni tampoc la seva aprovació, conformitat o suport. Les opinions difoses reflecteixen únicament l’opinió personal o punt de vista dels seus autors.

 

La responsabilitat de la informació proporcionada, opinions i, en definitiva, del text íntegre dels missatges escrits per un usuari, és exclusiva d’aquest usuari a tots els efectes.

 

No es permet la publicació de missatges que incloguin informació falsa i/o que difami a cap persona o entitat. Tampoc missatges amb contingut pornogràfic o de caràcter inapropiat per a persones menors d’edat. El mateix criteri s’aplica als missatges de tipus racista, sexista o crític amb determinats sectors o col·lectius socials.

 

DADES PERSONALS I EL REGISTRE D’IPS

 

www.illafantasia.com, recomana no exposar públicament dades personals, així com l’adreça de correu electrònic, missatgeria instantània, número de telèfon, o domicili particular. Aquesta informació, a part de no tenir rellevància per a d’altres usuaris, podria ser objecte de mal ús per part de terceres persones, en tractar-se d’una informació de fàcil captura en estar exposada en una web pública.

 

www.illafantasia.com, no es fa responsable de la seva difusió, sent la responsabilitat exclusiva de l’usuari que la publica.

 

www.illafantasia.com, registra de forma automàtica la IP de tots els usuaris que envien missatges al fòrum. Aquesta informació és només visible per als moderadors i l’administració del fòrum, i es col·laborarà en la mesura del possible amb l’autoritat competent en cas de què es requereixi awww.illafantasia.com, qualsevol tipus d’informació sobre presumptes infractors de la legislació vigent.

 

EXPULSIÓ DEL FÒRUM

 

En el cas de què els moderadors detectin que un usuari incompleix les normes, compten amb l’autorització per a l’amonestació i advertència mitjançant el sistema d’infraccions.

 

En el cas de què fos necessari, podran procedir a l’expulsió de l’usuari del fòrum si així ho consideren oportú o si la gravetat de les seves accions o la seva situació de reincidència en l’ incompliment de les normes ho requereix.

 

Els moderadors poden contemplar l’eliminació de les infraccions d’un usuari si passat un temps el comportament en el fòrum per part de l’usuari ha demostrat un canvi d’actitud positiu.

 

USUARIS CONFLICTIUS I/O EN DESACORD AMB LES NORMES DEL FÒRUM

 

Qualsevol usuari que alteri el bon funcionament del fòrum mitjançant reiterades queixes, menyspreu als moderadors i/o a l’administració o a les normes d’ús del fòrum serà expulsat del mateix.

 

Com a usuari es pot estar en desacord amb alguna d’aquestes normes, però queda ben clar que això no dóna llibertat per a infringir-les. La infracció de les normes implicarà l’aplicació de les corresponents sancions per part dels moderadors, que podran amonestar a l’infractor o expulsar-lo directament, segons la gravetat de l’actuació o el seu caràcter reincident.

 

L’eliminació de missatges o expulsió del fòrum no atorga el dret a rèplica.

 

MISSATGES CREATS PER MEMBRES EXPULSATS DEL FÒRUM

 

Els missatges creats per un membre expulsat del fòrum de www.illafantasia.com menys els que per les normes d’ús hagin estat esborrats, es mantindran en el mateix i no es podrà exigir-ne la seva eliminació. Es considera que un missatge escrit en un mitjà públic i gratuït és una aportació pública, en aquest cas a un col·lectiu  i en un marc de col·laboració, aportant informació i detalls. L’eliminació dels mateixos privaria a tot el col·lectiu de l’accés a aquesta informació.

 

NO RETROACTIVITAT DE LES NORMES

 

L’establiment i canvi en les normes del fòrum no implica retroactivitat en les mateixes. Si en el passat cap usuari va ser expulsat o sancionat per les normes vigents amb anterioritat, ha de saber que el present i/o futurs canvis de normes no tenen caràcter retroactiu, i les expulsions i sancions continuaran vigents.

 

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.